Komma med i uppfödarlistan

Chinese Crested Clubs (CCC) uppfödarlista är öppen för klubbens alla medlemmar och vill du stå med skickar du ett e-postmeddelande med ditt kennelnamn, namn, adress, län, telefonnummer samt e postadress och hemsidesadress till medlem@ccclub.se samt sätter in avgiften på CCC:s konto bg. 5569-2271 och anger uppfödarlistan samt kennelnamn på din betalning.

Villkor

Uppfödare som betalar in till klubbens uppfödarlista förbinder sig till att följa klubbens avelsrekommendationer. Bryter uppfödare på listan mot dessa rekommendationer gäller följande:

Omedelbar avstängning:

  • Föräldradjuren har inte uppnått 18 månaders ålder vid parningstillfället
  • Föräldradjuren har inte en känd PLL status
  • Föräldradjuren är inte ögonlysta under de senaste 12 månaderna innan parning

Bryter uppfödaren mot något av ovanstående stängs den av under 12 månader

Varning utfärdas vid:

  • Kullens inavelsgrad överstiger 6,25 % (6,3 % eftersom avelsdata inte visar 2 decimaler)
 

Utfärdas en varning till inom en period på 12 månader så stängs uppfödaren av under 12 månader

Avstängning

  • Gäller 12 månader från avstängningsdatum. När 12 månader har gått får uppfödaren betala in full avgift till listan igen och då gäller betalningen för det som är kvar av året

Kostnad

  • Kostnaden gäller per kalenderår och är 100 SEK per år för de som har godkänd uppfödarutbildning i CCC och 200 SEK per år för övriga. Hälften av avgiften kommer att tillföras Ingrid Broqvists fond
  • Avgiften skall betalas i januari varje år och gäller för det året
  • Bryter man mot gällande regler och blir avstängd returneras inte avgiften

Har du gjort SKKs uppfödarutbildning skickar du med en kopia på ditt utbildningsbevis.

Kostnaden gäller per kalenderår och är 100:-/år för de som har godkänd uppfödarutbildning i CCC  och 200:-/år för övriga. Hälften av avgiften kommer att tillföras Ingrid Broqvists fond.

Avgiften skall betalas i januari varje år.

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?