Rapportera DNA-test resultat

Gå direkt till listan över rapporterade hundar >>

Använd detta formulär för att rapportera din hunds DNA test.
Vi tar endast emot resultat från hundar med svenskt registreringsnummer
We will only accept results from dogs registered in Sweden


Obs!
För att få registrera hund som Clear By Default måste båda föräldrarnas och/eller far- och morföräldrarnas resultat finnas publicerade i listan.

Avkommor till en tredje generations avkomma som är genetiskt fri går ej att registrera utan att de DNA testats.


Ange din epostadress.Fel epostformat.

Ange din hunds regnr.

Ange din hunds namn.

Ange hundens far.

Ange hundens mor.

Ange typ.Please select an item.

Ange typ av test.Please select an item.

Ange resultatet.Ange resultatet.

Obs!
För att få Clear by Default hundar publicerade måste de föräldar och/eller far- och morföräldrar som testats Clear redan finnas publicerade på DNA-listan.


* Klicka på "bläddra" och bifoga det dokument som styrker ovanstående testresultat.

Obs!
Testresultat som centralregistreras hos Svenska Kennelklubben
ska INTE skickas till den här listan.