BPH

      

Antal chinese crested dog som startat BPH: 154

Antal startade BPH 2019: 1

2019-04-06


Bidraget fortsätter under 2019

Om du startar BPH med din chinese crested dog under året kan du som är medlem i rasklubben få tillbaka upp till 400 kronor, 200 kr från CCC och 200 kr från SDHK. Detta gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott samt importerad hund. Bidraget betalas även ut till uppfödare som är medlem och har sålt hund med bibehållen avelsrätt och/eller fodervärds avtal. Då skall kopia på gällande avtal bifogas i ansökan till kassören. Bidraget gäller endast BPH detta år, dvs ej retroaktivt 2018. Ej heller i förskott, BPH skall ha startats.

Så här gör du för att ta del av bidraget:

För att bidraget ska kunna betalas ut krävs att hundens ägare är medlem i rasklubben. Skicka in ditt resultat “Sammanfattande beskrivning” samt namn och kontonummer dit utbetalningen skall göras till: kassor@ccclub.se

OBS! Sista ansökningsdag för klubbens bidrag på 200 kr är 31 december 2019. Sista ansökningsdag för SDHK:s bidrag på 200 kr är 24 november 2019, eftersom SDHK har tidigare sista ansökningsdag. Tänk på att om du skickar din ansökan med vanlig brev kan det ta flera dagar för din ansökan att komma fram.


Har du som medlem gjort beskrivningen med din kines?

Maila till bph@ccclub.se hundens registreringsnamn, hårlag, kön, datum för beskrivningen och ägarens namn (personuppgifter publiceras ej). Vi presenterar det här på hemsidan, i Kinesposten och Årsboken. Gäller medlemmar i rasklubben, samt att du står som ägare för aktuell hund.


Enkät vardagsbeteende

Är du intresserad av varför hundar agerar och reagerar som de gör? Om du har gått BPH med din hund eller funderar på att göra det, hjälp till att öka kunskapen om hundars beteende och att utvärdera BPH genom att svara på frågorna i SKK:s enkät. Länk till enkäten klicka här.


 

Beteende och personlighetsbeskrivning hund

Sedan 2012 har du möjlighet att få veta mer om din hunds mentala egenskaper och personlighet. Hur lekfull är just din hund, hur reagerar den i mötet med en främmande människa och hur nyfiken är den efter att den blivit överraskad? Genom att delta på BPH får du reda på detta och mycket mer.

Hundens beteende och personlighet är inget som man kan få fram genom att delta på en utställning med sin hund. Utställning är en exteriör bedömning av hunden och BPH är en ingående beskrivning av hundens mentalitet. Under utställning har handlern/hundföraren full kontakt med sin hund. Under BPH sker kontakt endast när testledaren säger till om det. Till utställning är det många som både tränar och deltar på ofta vilket ger hunden en vana till miljön. BPH är inget man tränar till och man går den i regel endast en gång. Endast vid avbruten BPH får man möjlighet att starta om på annan BPH-bana. En utställningsbedömning sker ofta under kort tid där domaren ska bedöma flera hundar i ringen. På BPH har man en beskrivare, en testledare och funktionär för en hund i taget och tar ca 30-45 minuter. Hunden blir inte heller godkänd eller icke godkänd genom att delta på BPH.

SKK:s mentalbeskrivning beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, finns på flera håll i Sverige. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. SKK utbildar beskrivare och fler godkända banor öppnas runtom i landet. Varje BPH-beskriven kines bidrar med en del till ökad kännedom och förståelse för rasens mentala egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

När 200 enskilda hundar inom en ras har startat BPH får klubben en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbens arbete kring mentalitet och avel. 200-analysen kommer att finnas tillgänglig på SKK:s hemsida och köpahund.se (raspresentationen).

BPH är både givande och roligt, även för den enskilde hundägaren. Länk till arrangörer, information och regler klicka här


BPH 2018

Under året har 39 st kineser startat BPH runtom i Sverige.

Diagrammet ovan visar rasens medelvärde, den förändras vartefter fler beskriver sin hund. Den är hämtat från SKK:s Avelsdata och där hittar ni mer information och statistik. Börja med att välja ras, sedan finns en flik för BPH och även under Listor hittar ni antal startade BPH. På Avelsdata hittar ni även BPH-diagram för enskild hund. Då väljer ni hund istället för ras.


BPH-ansvarig för klubben

Katja Uddman

Mobil: 0730-583 914

E-mail: bph@ccclub.se

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?